Skład osobowy Zarządu Stowarzyszenia:

  • Anna Krusiec – Prezes
  • Krystyna Szafraniec – Zastępca Prezesa
  • Iwona Wszelaka – Sekretarz
  • Wanda Mroczek – Skarbnik
  • Stanisława Bień – Członek
  • Barbara Grudzień-Dudek – Członek
  • Zygmunt Sinek – Członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Danuta Zagdańska – Przewodnicząca
  • Wanda Dorobisz – Członek
  • Janusz Walęza – Członek