Stowarzyszenie Familia

Stowarzyszenie powstało w październiku 2002 roku z inicjatywy rodziców pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy “Ostoja” w Czeladzi.Nasza misja to wszechstronna pomoc osobom nie w pełni sprawnym i ich rodzinom (działamy głównie na rzecz osób z obniżona normą intelektualną).Działalność stowarzyszenia to szeroko pojęta socjoterapia: coroczne turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo- dydaktyczne, pikniki oraz różnego rodzaju imprezy okazjonalne. Czynimy starania o pozyskanie lokalu na Rodzinny Dom Pomocy dla niepełnosprawnych „dzieci”, które zostają pozbawione opieki rodzinnej. Środki na prowadzenie statutowej działalności zdobywamy organizując kiermasze prac członków Stowarzyszenia i przystępując do konkursów na realizację zadań zleconych. W ramach akcji przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu środowiska osób nie w pełni sprawnych została zorganizowana wystawa fotograficzna p.n. “TACY SAMI” oraz obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.Od 05.2007 Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *