Obchody Dnia Matki 2023

Dnia 25.05.2013 roku, na czeladzkim rynku odbyły się obchody Dnia Matki, podczas których Stowarzyszenie „Ostoja” zaprezentowało śliczne rękodzieła wykonane przez ich utalentowaną artystkę, Stanisławę. Stowarzyszenie, powstałe w październiku 2002 roku z inicjatywy rodziców pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi, od lat realizuje swoją misję, która polega na wszechstronnej pomocy osobom nie w pełni sprawnym oraz ich rodzinom, szczególnie osobom z obniżoną normą intelektualną.

Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na szeroko pojętej socjoterapii, obejmującej coroczne turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-dydaktyczne, pikniki oraz różnego rodzaju imprezy okazjonalne. Ponadto, podejmują oni starania o pozyskanie lokalu na Rodzinny Dom Pomocy dla niepełnosprawnych dzieci, które zostają pozbawione opieki rodzinnej.

Aby zdobywać środki na prowadzenie statutowej działalności, Stowarzyszenie organizuje kiermasze prac członków oraz bierze udział w konkursach na realizację zadań zleconych. Dzięki tym inicjatywom mogą działać na rzecz społeczności osób niepełni sprawnym, przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu i podnosić świadomość społeczeństwa w tej kwestii.

Stowarzyszenie „Ostoja” osiągnęło dużą aktywność w społeczności lokalnej i od maja 2007 roku posiada status organizacji pożytku publicznego, co pozwala im jeszcze skuteczniej realizować swoje cele i pomagać osobom potrzebującym. Ich zaangażowanie w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym organizowanie pokazu rękodzieł artystki Stanisławy podczas czwartkowych obchodów Dnia Matki, jest inspirujące i wspiera budowanie bardziej przyjaznego i akceptującego środowiska dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *