Radosne Malowanie z Familią

W dniu 19 maja 2013 roku odbyła się druga odsłona wspomnieniowego wernisażu pod tytułem „Radosne Malowanie z Familią”. To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w pracowni „Akwamaryn” i przyciągnęło licznych gości, w tym uczestników zajęć z WTZ Będzin-Łagisza oraz Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” z Czeladzi.

Na wystawie zaprezentowane były prace plastyczne, które powstały pod kierunkiem utalentowanego pana Krzysztofa Zięcika. Obserwując reakcje uczestników, nie można było nie dostrzec ich żywego zachwytu nad twórczością artystyczną. Prace, które zostały wystawione, świadczyły o niezwykłym talencie i pasji twórców.

Stowarzyszenie, które było organizatorem tego wydarzenia, powstało w październiku 2002 roku z inicjatywy rodziców pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi. Głównym celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobom nie w pełni sprawnym oraz ich rodzinom, skupiając się szczególnie na osobach z obniżoną normą intelektualną.

Działalność stowarzyszenia obejmuje szeroko pojętą socjoterapię, w tym coroczne turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawczo-dydaktyczne, pikniki oraz różnego rodzaju imprezy okazjonalne. Członkowie stowarzyszenia podejmują starania o pozyskanie lokalu na Rodzinny Dom Pomocy dla niepełnosprawnych dzieci, które zostają pozbawione opieki rodzinnej.

Aby zdobyć środki na prowadzenie statutowej działalności, organizują kiermasze prac członków stowarzyszenia i przystępują do konkursów na realizację zadań zleconych. Stowarzyszenie uzyskało także status organizacji pożytku publicznego, co jest potwierdzeniem ich zaangażowania i pozytywnego wpływu na społeczność.

To wyjątkowe wydarzenie, takie jak wspomnieniowy wernisaż „Radosne Malowanie z Familią”, wraz z misją i działalnością Stowarzyszenia, niosą ze sobą ważne przesłanie o akceptacji, wsparciu i godnym życiu dla wszystkich, niezależnie od różnic czy ograniczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *