Sprawozdanie za rok 2007

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ROKU 2007 (najważniejsze działania)

„Biała sobota” – 12 maj – działanie z zakresu opieki medycznej

Wspólnie z N.Z.O.Z.”Medical M & S” z Czeladzi-Piasków Stowarzyszenie zorganizowało „białą sobotę”- imprezę, podczas której lekarze specjaliści wykonywali badania przesiewowe u osób niepełnosprawnych, członków stowarzyszenia, rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Badania przeprowadzało 6 lekarzy specjalistów i 2 pielegniarki.

Skorzystalo z akcji 41 osób, wykonano przy tym 206 badań jednostkowych.

(więcej informacji na ten temat w zakładce Aktualności)

Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny odbył się w terminie 31.07 – 13.08. w Ośrodku Wypoczynkowym „Jagoda” w Sarbinowie. Wyjechała grupa 70 osób. Organizacją turnusu zajmowała się p.Wanda Mroczek.

(działanie powyższe było objęte dofinansowaniem PCPR Będzin)

Wycieczka krajoznawcza 3-dniowa „Śladami naszych przodków”

Wycieczka na trasie: Czerniejewo-Gniezno-Biskupin-Pobiedziska-Kórnik odbyła się w terminie 13-14-15 czerwiec . Wzięło w niej udział 47 osób.

(działanie powyższe było objęte dofinansowaniem PCPR Będzin)

(więcej informacji na ten temat w zakładce Aktualności)

1-dniowa impreza turystyczno-dydaktyczna

14 września grupa 52 osób wzieła udział w wyprawie do „Zaczarowanego lasu” w Piasku koło Janowa.W programie imprezy było również zwiedzanie Muzeum Zygmunta Krasińskiego  i Pałacu w Złotym Potoku oraz piesza wyprawa do Bramy Twardowskiego.

(działanie powyższe było objęte dofinansowaniem PCPR Będzin)

(więcej informacji na ten temat w zakładce Aktualności)

„Dzień pączka”

15 lutego w restauracji „Kalifornia” w Czeladzi – Piaskach( obiekt przyjazny osobom niepełnosprawnym) odbyła się karnawałowa impreza integracyjna, w której uczestniczyły 84 osoby.

(więcej informacji na ten temat w zakładce Aktualności)

Spotkanie opłatkowe

11 grudnia, również w restauracji „Kalifornia” mialo miejsce spotkanie opłatkowe z częścią artystyczną w wykonaniu aktora Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.  

W spotkaniu uświętnionym obecnością Pani Wiceburmistrz Anny Ślagorskiej i gości ze współpracujacych z nami jednostek wzięło udział 79 osób.

(więcej informacji na ten temat w zakładce Aktualności)

Dwie powyższe imprezy integracyjne Stowarzyszenie zorganizowało własnym kosztem i staraniem.

Udział w„Integracji 2007”

W dniu 28 września drużyna Stowarzyszenia wzięła czynny udział w Powiatowej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych „Integracja 2007”, która odbyła się na stadionie będzińskiego klubu sportowego „Sarmacja”.

Kiermasz w Starostwie

W dniach 26-27 listopada w holu Starostwa Powiatowego przy ulicy Sączewskiego miał miejsce kiermasz prac o tematyce świątecznej czlonków Stowarzyszenia. Organizatorami tej pierwszej zewnętrznej prezentacji prac Stowarzyszenia były panie Iwona Manterys, Stanisława Bień, Wanda Mroczek i Anna Krusiec.

(więcej informacji na ten temat w zakładce Aktualności)

Działalność organizacyjna

W dniu 28 mają postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Stowarzyszeniu naszemu przyznano status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

JEDNOCZEŚNIE ULEGŁA ZMIANIE NAZWA STOWARZYSZENIA.

Z dotychczasowej nazwy „Przyjaciele „Ostoi” zmieniono na „FAMILIA”.

Cele, statut, działania i ich realizacja nie uległy zmianie.

Na dzień 31.12.2007 Stowarzyszenie liczy 58 członków zwyczajnych. Oprócz tej liczby stałą opieką objęte jest 25 osób niepełnosprawnych(członkowie rodzin).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *