Tropami wrocławskich krasnali

Pod takim tytułem w czwartek, 7 października 2010 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie otwarto wystawę fotograficzną – plon trzydniowej wycieczki do Wrocławia zorganizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” z Czeladzi. Gościem honorowym wystawy był Prezes będzińskiego PTTK – Stanisław Góra, który w bardzo serdecznych słowach odniósł się do pracy stowarzyszenia na niwie krajoznawstwa i turystyki.Zadaniem wystawy jest promocja działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa osób niepełnosprawnych. Promocja krajoznawstwa i turystyki jest jednym z celów statutowych stowarzyszenia „Familia” a kilkudniowa wycieczka z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie to nie tylko rekreacja ale też dobrze rozumiana socjoterapia.Nowe, nieznane środowisko, często kompletnie nieprzewidywalne sytuacje stwarzają nie w pełni sprawnym uczestnikom wycieczki możliwość wykazania się umiejętnościami, które podnoszą samoocenę, łagodzą stresy, przywracają wiarę we własne siły i zachęcają do dalszego doskonalenia.Bardzo cieszy fakt, że na wycieczki z „Familią” nie brakuje chętnych. W ubiegłych latach odbyły się wyjazdy do Gniezna, Biskupina, w Bieszczady, do Kotliny Kłodzkiej i w Góry Świętokrzyskie. Poznawanie i odkrywanie atrakcyjnych zakątków własnego kraju jest przecież swoistą lekcją patriotyzmu dla wszystkich. Ta ostatnia lekcja – w Panoramie Racławickiej wywołała wielkie emocje, zwłaszcza u osób, które widziały ją po raz pierwszy.

Turystyka posiada również niezrównane walory integracyjne, bo wspólne podróżowanie stanowi doskonałą okazję do bliższego poznania współtowarzyszy oraz nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.Reasumując, turystyka i krajoznawstwo przynosi każdemu turyście (również temuz dysfunkcjami) regenerację sił psychicznych i fizycznych, dostarcza wielu wrażeń, emocjii satysfakcji z poznawania nowych światów czy pokonywania własnych słabości i z tego powodu winna być traktowana jako ważny element rehabilitacji.A tak po prostu, wycieczka wnosi trochę odmiany w zwykłym, szarym życiu, daje tyle radości, że w drodze powrotnej zawsze słychać pytania „A kiedy znowu pojedziemy ?” i takie sygnały są motorem napędowym do organizowania następnych wyjazdów.Anna Krusiec Od redakcji:Zdjęcia, będące ilustracja wycieczki do Wrocławia są dziełem Anny Krusiec (Prezes Stowarzyszenia „FAMILIA”), a także Anny i Grażyny Kucypery oraz Iwony Manterys. Wyboru materiału na wystawę dokonano z pomocą studia fotograficznego Marcina Binkiewicza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *