XII Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 25 września 2015r. w Hali Sportowej w Będzinie-Łagiszy odbyła się coroczna Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. W tym roku organizację Olimpiady powierzono trzem prężnie działającym stowarzyszeniom: Czeladzkiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Psycho-Ruchową, Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia” oraz Stowarzyszeniu” Bądź z nami”. Uczestnicy to 18 integracyjnych 10-osobowych drużyn. Czeladź reprezentowana była przez drużyny z Zespołu Szkół Specjalnych, Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja”, Stowarzyszenia „Familia” , Czeladzkiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Psycho-Ruchową oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 3(przy ulicy Szkolnej). Emocje były jak zawsze ogromne, a dyscypliny- dostosowane do możliwości mniej sprawnych uczestników. Przez cały czas trwania imprezy czeladzkie drużyny dzielnie wspierała pani Wiceburmistrz Beata Zawiła, która również dekorowała uczestników medalami na zakończenie olimpiady. Każdy uczestnik, oprócz medalu otrzymał również pamiątkowy długopis i odblask z okazjonalnym nadrukiem. Impreza, w której wzięło udział ponad 250 osób mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu wszystkich gmin powiatu będzińskiego oraz dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *