40 rocznica powstania Związku Niewidomych

30 maja 2023 roku w Kopalni Kultury odbyła się uroczystość, która miała szczególne znaczenie dla czeladzkiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych – 40 rocznica jego powstania. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wielu gości, w tym reprezentacje innych organizacji, działaczy społecznych oraz osoby związane z placówką.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Anna Krusiec i Wanda Mroczek, osoby, które w szczególny sposób związane są z tym miejscem. Ich zaangażowanie i wsparcie przez lata odegrało kluczową rolę w rozwoju działalności Polskiego Związku Niewidomych w Czeladzi. To właśnie dzięki takim osobom, organizacja może wciąż spełniać swoją misję, pomagając osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Nie mogło zabraknąć niesamowitej oprawy muzycznej podczas tego wydarzenia. Na scenie wystąpiła Katarzyna Adamczyk-Drożyńska, ulubiona artystka ze Sławkowa, która swoim pięknym i nastrojowym występem zachwyciła wszystkich obecnych. Jej muzyka dodatkowo umiliła uroczystość i przyczyniła się do stworzenia wyjątkowej atmosfery tego ważnego jubileuszu.

Stowarzyszenie powstało w październiku 2002 roku z inicjatywy rodziców pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy “Ostoja” w Czeladzi. Jego główną misją jest wszechstronna pomoc osobom nie w pełni sprawnym i ich rodzinom, szczególnie osobom z obniżoną normą intelektualną. Działalność stowarzyszenia obejmuje organizację corocznych turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek krajoznawczo-dydaktycznych, pikników oraz różnego rodzaju imprez okolicznościowych.

Jednym z głównych celów jest pozyskanie lokalu na Rodzinny Dom Pomocy dla niepełnosprawnych dzieci, które zostają pozbawione opieki rodzinnej. Aby kontynuować swoją działalność, Stowarzyszenie podejmuje starania o środki finansowe organizując kiermasze prac członków oraz przystępując do konkursów na realizację zadań zleconych. Dzięki temu zdobywają niezbędne środki na prowadzenie swojej statutowej działalności.

Od maja 2007 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego, co świadczy o zaufaniu, jakim cieszą się w społeczności lokalnej. W ramach akcji przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, organizacja zorganizowała m.in. wystawę fotograficzną pt. „TACY SAMI” oraz obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.

Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Niewidomych w Czeladzi to nie tylko okazja do świętowania, ale także refleksji nad osiągniętymi sukcesami oraz planami na przyszłość. Stowarzyszenie kontynuuje swoją działalność z ogromnym zaangażowaniem, przyczyniając się do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ich praca jest nieoceniona, a uroczystość „FAMILIĘ” była wyjątkowym momentem, aby podziękować za wszystkie dobroczynne działania oraz zaakcentować wagę równego traktowania i wsparcia dla wszystkich członków społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *