Walne zgromadzenie za 2022

Dnia 6 czerwca 2023 roku, o godzinie 16:20, w malowniczej Kamienicy Konarzewskich w Czeladzi, odbyło się wyjątkowe Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Familia”. Wszyscy członkowie stowarzyszenia, zebrani na spotkaniu, tworzyli quorum, co oznaczało, że wszelkie podejmowane decyzje miały ważność i moc prawną.

Historia Stowarzyszenia „Familia” sięga października 2002 roku, gdy grupa pełnych zapału rodziców pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi postanowiła połączyć siły i stworzyć organizację, która w pełni zaangażuje się w pomoc osobom nie w pełni sprawnym oraz ich rodzinom. Misją stowarzyszenia było wszechstronne wsparcie osób z obniżoną normą intelektualną i zapewnienie im lepszej jakości życia.

Roczne Walne Zgromadzenie było ważnym punktem w kalendarzu Stowarzyszenia „Familia”, umożliwiającym podsumowanie działalności oraz planowanie nowych inicjatyw na przyszłość. Tym razem członkowie zgromadzeni na spotkaniu udzielili absolutorium Zarządowi za doskonałą pracę i osiągnięcia w roku 2022. Była to ważna chwila, podkreślająca skuteczność i zaangażowanie osób zarządzających organizacją, które dzięki swojej determinacji i oddaniu, realizowały cele statutowe Stowarzyszenia.

Wspomniane cele obejmowały organizację corocznych turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek krajoznawczo-dydaktycznych, pikników oraz różnorodnych imprez okazjonalnych, które integrowały społeczność stowarzyszenia i podnosiły jakość życia pensjonariuszy. Co więcej, Stowarzyszenie podejmowało starania o pozyskanie lokalu na Rodzinny Dom Pomocy dla niepełnosprawnych dzieci pozbawionych opieki rodzinnej, co było dowodem na wielkie serce i zaangażowanie członków w tworzenie rzeczywistych zmian w życiu tych dzieci.

Aby zdobyć środki na realizację swoich działań statutowych, Stowarzyszenie organizowało kiermasze prac członków oraz przystępowało do konkursów na realizację zleconych zadań. Była to niemała praca, ale rezultaty były tego warte, ponieważ umożliwiały kontynuowanie i rozwijanie działalności na rzecz potrzebujących.

Stowarzyszenie „Familia” nie ograniczało się jedynie do działań na rzecz swoich podopiecznych – aktywnie przeciwdziałało wykluczeniu społecznemu osób nie w pełni sprawnych. W ramach akcji przeciwdziałania wykluczeniu, organizowano różnorodne wydarzenia, takie jak wystawa fotograficzna pod nazwą „TACY SAMI” oraz obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej. Wszystko po to, aby podkreślić ważność akceptacji i integracji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.

Od maja 2007 roku Stowarzyszenie zyskało status organizacji pożytku publicznego, co było potwierdzeniem uznania zaangażowania i pozytywnego wpływu, jaki miało na społeczność lokalną.

Podsumowując, Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Familia” było momentem radości, uznania i zaangażowania. Wszyscy członkowie wiedzieli, że ich wysiłek i oddanie owocowały rzeczywistymi zmianami w życiu osób z niepełnosprawnościami, co dodawało im motywacji do kontynuowania tej pięknej misji – wszechstronnej pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *