Wsparcie XI Akcji Charytatywnej „Gramy dla Sandry”

Opis dyplomu:

Dyplom zawiera serdeczne podziękowania oraz motywujące motto: „Pomoc jednej osobie nie zmieni tego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby.” Dyplom jest wyrazem wdzięczności dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia” za pomoc i wsparcie XI Akcji Charytatywnej „Gramy dla Sandry”. Podpisany przez Zarząd Czeladzkiego Klubu Sportowego CKS Czeladź, wskazuje na szczególne zaangażowanie tego stowarzyszenia.

Na dyplomie znajduje się także informacja, że wraz z pomocą Stowarzyszenia udało się zebrać ogromną kwotę 33 282,14 zł, 10 dolarów i 10 eurocentów, które zostały przeznaczone dla Sandry.

Całość wyraża wdzięczność oraz wspólne zaangażowanie dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie, które powstało w październiku 2002 roku, działa na rzecz wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, organizując coroczne turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, pikniki oraz różnorodne imprezy okazjonalne. Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dbanie o godność osób niepełnosprawnych.

Dyplom wzbudza wdzięczność za zaangażowanie i daje nadzieję, że nawet mała pomoc może zdziałać wielkie rzeczy dla jednej osoby i wpłynąć pozytywnie na jej życie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *