Podziękowanie od ROPS

Podziękowanie dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia” za nieoceniony wkład, zaangażowanie i wsparcie w realizację inicjatyw z zakresu polityki senioralnej na terenie Województwa Śląskiego. Państwa starania znacząco przyczyniły się do promowania i wsparcia działań na rzecz Seniorów w naszym regionie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *