10 czerwca 2013 roku, w słoneczne i radosne sobotnie popołudnie, delegacja Stowarzyszenia odwiedziła panią Barbarę, która była jedną z wielu osób, na których wsparcie i pomoc skierowana była działalność tego Stowarzyszenia. Powstało ono w październiku 2002 roku, z inicjatywy zaangażowanych rodziców pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi.

Misją tego Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom nie w pełni sprawnym oraz ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem osób z obniżoną normą intelektualną. Ich działalność skupia się przede wszystkim na szeroko pojętej socjoterapii, obejmującej organizację corocznych turnusów rehabilitacyjnych, fascynujących wycieczek krajoznawczo-dydaktycznych, radosnych pikników oraz różnego rodzaju imprez okazjonalnych.

Jednym z najważniejszych celów Stowarzyszenia jest pozyskanie odpowiedniego lokalu na stworzenie Rodzinnego Domu Pomocy dla niepełnosprawnych dzieci, które nie mogą liczyć na pełną opiekę rodzin. W celu finansowania statutowej działalności, członkowie Stowarzyszenia podejmują wiele inicjatyw, takich jak organizacja kiermaszy prac czy też uczestnictwo w konkursach na realizację zadań zleconych.

Ważnym osiągnięciem Stowarzyszenia było zdobycie statusu organizacji pożytku publicznego od maja 2007 roku, co potwierdzało jego znaczący wkład i pozytywny wpływ na społeczność. Podczas wizyty w domu pani Barbary, członkowie delegacji z pewnością spędzili miłe i serdeczne chwile, dziękując jej za wsparcie oraz podtrzymując silną więź z osobami, którym Stowarzyszenie służy pomocą i troskliwością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *